Vol 20, No 3 (2018)

Svetimosios kalbos

Turinys

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys PDF
Žydronė Kolevinskienė

Svetimosios kalbos

Tekstyno duomenimis pagrįstas britų anglų kalbos konstrukcijų su veiksmažodiniais daiktavardžiais CHAT, TALK ir CONVERSATION tyrimas PDF
Judita Giparaitė, Eglė Balčiūtė
Diskurso prozodija: žodžio bachelor ir jo lietuviško atitikmens viengungis kolokatų semantika PDF (English)
Linas Selmistraitis
Liminalumas Angelos Carter apsakymų rinkinyje Kruvinasis kambarys PDF (English)
Daina Miniotaitė
Angliškų ir lietuviškų meninių kūrinių recenzijų struktūriniai elementai PDF (English)
Jurgita Sriubaitė
Eristinis argumentavimas politinėje reklamoje PDF
Skirmantė Biržietienė, Eglė Gabrėnaitė

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys PDF
Žydronė Kolevinskienė