Vol 16, No 3 (2014)

Svetimosios kalbos

Turinys

Svetimosios kalbos

Концептуализация лексемы вода в прозе И. Бунина PDF
Marija Birney, Danutė Sabromienė
Kanarėlė šachtoje: intertekstualumas laikraščių antraštėse PDF (English)
Janina Buitkienė
Konflikto metaforų analizė tiesioginėse krepšinio rungtynių komentaruose taikant tekstynų metodą PDF (English)
Jurga Cibulskienė
Angliški reklaminiai šūkiai: kai kurių stilistinių priemonių analizė PDF (English)
Tatjana Dubovičienė, Pavel Skorupa
Лексико-семантическая группа власть в восточногерманских и скандинавских языках: формирование и развитие PDF
Мария Федько
К этимологии названия города Мценск PDF
Maxim A. Yuyukin
Тело как своеобразный фильтр соматических метафор (на материале русского, литовского и французского языков) PDF
Rasa Matonienė, Jovita Ruseckaja
Язык официально-делового общения как явление и как понятие PDF
Ирина Матыцина
Kalbų kontaktai ir lietuvių kalbos tradicija PDF
Vida Rudaitienė
Методическая компетенция будущих учителей РКИ и её оценивание при помощи тестовых методик PDF
Julija Sutuginienė, Tatjana Čečet
Anglų kalbos mokymas(-is) suaugusiųjų kursuose PDF (English)
Tatjana Dubovičienė, Dalia Gulbinskienė
Užsienio kalbų studentų tarpkultūrinė komunikacinė kompetencija PDF (English)
Dalia Gulbinskienė, Rūta Lasauskienė
III tarptautinė mokslinė konferencija „Tapatybė kultūrų sankirtoje“ PDF
Irena Masoit