Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
Vol 19, No 3 (2017): Svetimosios kalbos Finansų ir ekonominės krizės tarpkultūrinė konceptualizacija žiniasklaidoje: jėgos metafora Santrauka   PDF (English)
Jurga Cibulskienė
 
Vol 19, No 1 (2017): Didaktinė lingvistika Fonetinio rašybos principo realizacija S. Daukanto ankstyvojoje leksikografijoje Santrauka   PDF
Birutė Gudelienė
 
Vol 15, No 3 (2013): Svetimosios kalbos Frankofonizmai arba regionalizmai Santrauka   PDF failas
Vilhelmina Vitkauskienė
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika Garsažodinių refrenų implozija Santrauka   PDF failas
Jurga Trimonytė - Bikelienė
 
Vol 18, No 1 (2016): Didaktinė lingvistika Germanizavimo įtaka Mažosios Lietuvos asmenvardžiams XVIII–XIX a. Santrauka   PDF
Aušra Žemienė
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika Globalinis bendradarbiavimas tobulinant pradedančiųjų anglų kalbos, kaip užsienio kalbos, mokytojų kompetencijas Santrauka   Full Text PDF (English)
Inta Ratniece, Diāna Liepa, Aija Dudkina
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika Grafema su pagrindu a: sudėtinių grafemų ir fonemų santykis ankstyvojoje Simono Daukanto leksikografijoje Santrauka   PDF failas
Birutė Gudelienė
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika Grožis kalboje: Tolkieno fonologija ir fonetinė estetika kaip „Žiedų valdovo“ kūrybiškumo ir įkvėpimo šaltinis Santrauka   Full Text PDF (English)
Susan Robbins
 
Vol 18, No 4 (2016): Filosofija Heideggeris ir Sezemanas: fenomenologinė ontologija ir kritinis realizmas Santrauka   PDF
Dalius Jonkus
 
Vol 16, No 3 (2014): Svetimosios kalbos III tarptautinė mokslinė konferencija „Tapatybė kultūrų sankirtoje“ Santrauka   PDF
Irena Masoit
 
Vol 17, No 2 (2015): Literatūrologija Imagologija – nauja literatūros mokslo injekcija? Santrauka   PDF
Aistė Kučinskienė, Dalia Pauliukevičiūtė, Viktorija Jonkutė
 
Vol 17, No 4 (2015): Filosofija Immanuelio Kanto etikos įtaka Søreno Kierkegaard’o etinės stadijos sampratai Santrauka   PDF
Viktoras Bachmetjevas
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika Inovatyvūs kalbų mokymo(si) metodai šiuolaikiniame ugdymo kontekste Santrauka   PDF failas
Vilma Leonavičienė, Vilija Salienė
 
Vol 17, No 3 (2015): Svetimosios kalbos Interaktyvių lentų panaudojimo skatinimas užsienio kalbų ir profesiniame mokyme: apie ES iTILT and SmartVET projektus Santrauka   PDF (English)
Ton Koenraad, Serkan Çelik, Angela Higgins, Emily Hillier
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika Internetinės reklamos tekstų atributinių junginių struktūra ir raiška Santrauka   PDF failas
Laimutė Bučienė
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika Intonuoto garsyno kūrimo principai Santrauka   PDF failas
Asta Kazlauskienė, Gailius Raškinis
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika Iš vietininko norminimo istorijos Santrauka   PDF failas
Vidas Valskys
 
Vol 15, No 2 (2013): Literatūrologija Jano Karlovičiaus muzikinė ir literatūrinė veikla Santrauka   PDF failas
Irena Fedorovič
 
Vol 17, No 3 (2015): Svetimosios kalbos Język wojwodińskich Rusinów w kontekście rozwoju wariantów literackiego języka ukraińskiego koń. XVIII – pocz. XX wieków Santrauka   PDF
Oleh Beley
 
Vol 20, No 2 (2018): Literatūrologija Jono Juškaičio poezijos intertekstai Santrauka   PDF
Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė
 
Vol 20, No 2 (2018): Literatūrologija Jono Juškaičio poezijos kodo ieškojimai Santrauka   PDF
Džiuljeta Maskuliūnienė
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika Jungiamąją paskirtį turintys prieveiksmiai studentų tekstų rinkinyje Santrauka   Full Text PDF (English)
Zigrida Vinčela
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika Jungtinių Amerikos Valstijų užsienio kalbų mokytojų nuolatinio profesinio tobulinimo(si) modeliai ir tipai Santrauka   Full Text PDF (English)
Maryna Kryvonis
 
Vol 17, No 1 (2015): Didaktinė lingvistika Kai kurių dvibalsinių galūnių priegaidės Prienų šnektoje: instrumentinis ir audicinis tyrimas Santrauka   PDF
Jurgita Jaroslavienė
 
Vol 19, No 4 (2017): Filosofija Kalba ir tikrovė Santrauka   PDF
Jūratė Baranova
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika Kalbinė komunikacija: kreipimosi substantiva communia raiška Santrauka   PDF failas
Ona Laima Gudzinevičiūtė
 
Vol 17, No 3 (2015): Svetimosios kalbos Kalbinė lyties įvaizdžio raiška anglų kalbos vadovėliuose Santrauka   PDF (English)
Evelina Brusokaitė, Daiva Verikaitė - Gaigalienė
 
Vol 16, No 3 (2014): Svetimosios kalbos Kalbų kontaktai ir lietuvių kalbos tradicija Santrauka   PDF
Vida Rudaitienė
 
Vol 16, No 3 (2014): Svetimosios kalbos Kanarėlė šachtoje: intertekstualumas laikraščių antraštėse Santrauka   PDF (English)
Janina Buitkienė
 
Vol 15, No 4 (2013): Filosofija Kantas ir transcendentalinis Deleuze‘o empirizmas Santrauka   PDF failas
Jūratė Rubavičienė
 
Vol 15, No 2 (2013): Literatūrologija Karo patirtys ir refleksijos Henriko Nagio poezijoje Santrauka   PDF failas
Manfredas Žvirgždas
 
Vol 16, No 2 (2014): Literatūrologija Kas, dėl ko ir kaip kovoja literatūros lauke? Santrauka   PDF
Virginija Cibarauskė
 
Vol 16, No 2 (2014): Literatūrologija Kazio Sajos istorinių dramų komunikacinis tinklas Santrauka   PDF
Ginta Čingaitė
 
Vol 18, No 1 (2016): Didaktinė lingvistika Kompiuterijos srities naujieji skoliniai Santrauka   PDF
Sonata Vaičiakauskienė
 
Vol 16, No 3 (2014): Svetimosios kalbos Konflikto metaforų analizė tiesioginėse krepšinio rungtynių komentaruose taikant tekstynų metodą Santrauka   PDF (English)
Jurga Cibulskienė
 
36 - 70 viso 216 << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>