Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
Vol 19, No 3 (2017): Svetimosios kalbos Konstitucinės teisės aktų lietuvių ir anglų kalbomis dvižodžių terminų šaltiniai Santrauka   PDF (English)
Liudmila Mockienė
 
Vol 16, No 1 (2014): Didaktinė lingvistika Konstitucinės teisės vientisinių terminų formaliosios sandaros ypatumai lietuvių ir anglų kalbose Santrauka   PDF (English)
Sigita Rackevičienė, Liudmila Pogožilskaja
 
Vol 16, No 4 (2014): Filosofija Konstituencija, sintaksės sąvokos eksplikacija ir diagramos Santrauka   PDF
Laisvūnas Šopauskas
 
Vol 15, No 2 (2013): Literatūrologija Kosto Ostrausko „Shakespeariana“: „Hamleto“ perrašymas „Šančių kalba“ Santrauka   PDF failas
Reda Pabarčienė
 
Vol 20, No 2 (2018): Literatūrologija Kosto Ostrausko draminiai istorijos perrašymai Santrauka   PDF
Reda Pabarčienė
 
Vol 17, No 2 (2015): Literatūrologija Kraštovaizdžio poetika Jono Juškaičio lyrikoje Santrauka   PDF
Virginija Balsevičiūtė - Šlekienė
 
Vol 20, No 4 (2018): Svetimosios kalbos Kultūrinės ir kalbinės tarpkultūrinio vertimo spragos Santrauka   PDF (English)
Giedrė Valūnaitė Oleškevičienė, Dalia Gulbinskienė, Eglė Drėgvaitė
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika Kultūrinių konotacijų reikšmė kalbos leksinių vienetų mokymosi procese Santrauka   Full Text PDF (English)
Ketevan Gochitashvili, Mariam Manjgaladze
 
Vol 16, No 4 (2014): Filosofija Laiko - viseto - atverties santykis kine ir modernaus kino filosofijoje Santrauka   PDF
Jūratė Baranova
 
Vol 18, No 2 (2016): Literatūrologija Latviai „Dievų miške“. „Dievų miškas“ Latvijoje Santrauka   PDF
Vigmantas Butkus
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika Latviešu bērnu valodas pētījumu vēsture Santrauka   PDF failas
Dace Markus
 
Vol 17, No 2 (2015): Literatūrologija Leidžiantis į taikios tautos pragarą: antisemitizmo priežasčių ieškojimas Sigito Parulskio romane „Tamsa ir partneriai“ Santrauka   PDF
Loreta Mačianskaitė
 
Vol 20, No 1 (2018): Didaktinė lingvistika Lenkų kalbos mokymo(si) perspektyvos Lietuvoje: poreikių analizė Santrauka   PDF
Irena Masoit
 
Vol 17, No 3 (2015): Svetimosios kalbos LEU anglų kalbos studentų užsienio kalbų mokymosi motyvacija Santrauka   PDF (English)
Dalia Gulbinskienė, Tatjana Dubovičienė
 
Vol 20, No 4 (2018): Svetimosios kalbos Liaudies leksikografija. Pagrindiniai interneto leksikografinių projektų (kaip metakalbinės veiklos rezultato) ypatumai Santrauka   PDF
Lina Vizgirdė
 
Vol 16, No 1 (2014): Didaktinė lingvistika Liaudiški augalų vardai šiuolaikinėje lietuvių vaikų prozoje Santrauka   PDF
Aurelija Gritėnienė
 
Vol 19, No 1 (2017): Didaktinė lingvistika Lietuviškojo turizmo diskurso naujieji skoliniai Santrauka   PDF (English)
Jurgita Girčienė
 
Vol 15, No 3 (2013): Svetimosios kalbos Lietuviškųjų kultūrinių realijų vertimas į anglų kalbą Santrauka   Full Text PDF (English)
Janina Buitkienė
 
Vol 18, No 1 (2016): Didaktinė lingvistika Lietuvių ir latvių kalbų uždarumos priebalsiai: sprogimo fazės trukmė ir FFT spektrai Santrauka   PDF
Jolita Urbanavičienė, Inese Indričāne
 
Vol 18, No 1 (2016): Didaktinė lingvistika Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino rašinių stiliaus problemos Santrauka   PDF
Irena Smetonienė, Ona Petrėnienė
 
Vol 17, No 1 (2015): Didaktinė lingvistika Lietuvių kalbos kirčiuotų mišriųjų dvigarsių [i] + R trukmė (jaunosios kartos duomenimis) Santrauka   PDF
Regina Kliukienė, Simona Juodžiukynaitė
 
Vol 19, No 1 (2017): Didaktinė lingvistika Lietuvių kalbos mokymasis XX a. pradžioje. Liudijimai Vytauto Civinskio Dienoraštyje (1904–1910) Santrauka   PDF
Veronika Girininkaitė
 
Vol 19, No 4 (2017): Filosofija Lietuvių menininkų atspindys pasauliniame kontekste Santrauka   PDF (English)
Luc Anckaert
 
Vol 17, No 2 (2015): Literatūrologija Lietuvos partizanai šiuolaikiniame lietuvių romane: kolektyvinė atmintis ir istorijos interpretacija Santrauka   PDF
Nerijus Brazauskas
 
Vol 20, No 3 (2018): Svetimosios kalbos Liminalumas Angelos Carter apsakymų rinkinyje Kruvinasis kambarys Santrauka   PDF (English)
Daina Miniotaitė
 
Vol 17, No 1 (2015): Didaktinė lingvistika Loginis ir frazės kirtis informaciniuose tekstuose Santrauka   PDF
Rūta Kazlauskaitė
 
Vol 16, No 2 (2014): Literatūrologija Lyrinio „aš“ kūniškumas Birutės Pūkelevičiūtės ir Ideos Vilariño poezijoje Santrauka   PDF
Dovilė Kuzminskaitė
 
Vol 19, No 2 (2017): Literatūrologija Maironio politinės pasaulėžiūros raiška ankstyvuoju tautinio sąjūdžio laikotarpiu Santrauka   PDF
Manfredas Žvirgždas
 
Vol 19, No 2 (2017): Literatūrologija Maironis tarpukario Lietuvos mokykloje Santrauka   PDF
Viktorija Šeina
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika Marijampolės šnektos dvibalsių priegaidžių kiekybiniai požymiai Santrauka   PDF failas
Rima Bakšienė
 
Vol 20, No 1 (2018): Didaktinė lingvistika Mečislovo Reinio ir Alfonso Gučo psichologijos vadovėlių vienažodžių terminų bendrybės ir skirtybės Santrauka   PDF
Rita Katelytė
 
Vol 16, No 4 (2014): Filosofija Meno kūrinio interpretacijos laisvės ribos Santrauka   PDF
Edita Budrytė
 
Vol 16, No 4 (2014): Filosofija Meno tiesa ir estetinė tikrovė Vosyliaus Sezemano estetikoje Santrauka   PDF
Dalius Jonkus
 
Vol 18, No 1 (2016): Didaktinė lingvistika Metakalbiniai vienetai kaip pagrindinis vartosenos tradicijos neturinčių naujųjų skolinių ir jų atitikmenų integracijos į tekstą būdas Santrauka   PDF
Jurgita Girčienė
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika Minkštųjų priebalsių poveikis lietuvių bendrinės kalbos ilgųjų kirčiuotų balsių spektrui Santrauka   PDF failas
Regina Kliukienė, Ieva Raudžiūtė
 
71 - 105 viso 216 << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>