Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
Vol 17, No 4 (2015): Filosofija Mintis kaip tarpinė teritorija tarp žodžio ir vaizdo Santrauka   PDF (English)
Jūratė Baranova
 
Vol 18, No 3 (2016): Svetimosios kalbos Mitinio pasaulio atspindys šventumą reiškiančioje senosios anglų kalbos leksikoje Santrauka   PDF (English)
Nadia Sadovnyk - Chuchvaha
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika Modulinė lituanistika: teoriniai modeliai ir praktikos realijos Santrauka   PDF failas
Vilija Janušauskienė
 
Vol 19, No 1 (2017): Didaktinė lingvistika Mokinių žodyno ugdymas: mąstymo ir sociokultūrinio konteksto svarba Santrauka   PDF
Vilma Leonavičienė, Vilija Salienė
 
Vol 16, No 4 (2014): Filosofija Mokymasis lyg plaukimas: įsivaizduojamas mokyklos projektas pagal Deleuze’ą Santrauka   PDF (English)
Lilija Duoblienė
 
Vol 17, No 2 (2015): Literatūrologija Momentinė sovietinio literatūros lauko nuotrauka pagal laiškus Eduardui Mieželaičiui: XX a. 7-asis dešimtmetis Santrauka   PDF
Elena Baliutytė
 
Vol 18, No 2 (2016): Literatūrologija Moters socialiniai vaidmenys privačiame diskurse: Zofijos Kriaučiūnienės laiškai Mailai Talvio Santrauka   PDF
Žydronė Kolevinskienė
 
Vol 19, No 3 (2017): Svetimosios kalbos Moterų metaforinis depresijos suvokimas socialinių tinklų diskurse Santrauka   PDF
Jekaterina Sumanova
 
Vol 17, No 4 (2015): Filosofija Muzikinio refreno konceptas Gilles’io Deleuze’o ir Félixo Guattari filosofijoje Santrauka   PDF
Miglė Petronytė
 
Vol 20, No 4 (2018): Svetimosios kalbos Muzikinis anglų kalbos ritmo mokymas Santrauka   PDF (English)
Giedrė Balčytytė-Kurtinienė
 
Vol 19, No 1 (2017): Didaktinė lingvistika Naujieji skoliniai lietuvių jaunimo diskurse Santrauka   PDF
Vida Česnulienė
 
Vol 19, No 1 (2017): Didaktinė lingvistika Naujųjų skolinių stilistinės išgalės kultūrinėje spaudoje Santrauka   PDF
Ona Petrėnienė
 
Vol 18, No 4 (2016): Filosofija Nekoreliuotos realybės problema Quentino Meillassoux ir Grahamo Harmano spekuliatyviajame realizme Santrauka   PDF
Mindaugas Šulskus
 
Vol 15, No 2 (2013): Literatūrologija Nepelnytai užmirštas Motiejaus Strijkovskio kūrinys Santrauka   PDF failas
Eglė Patiejūnienė
 
Vol 17, No 4 (2015): Filosofija Nesuformuotas garsas multimedijos kompozicijoje: Andriaus Šarapovo projektas Sidabro dulkės Santrauka   PDF (English)
Lilija Duoblienė
 
Vol 19, No 3 (2017): Svetimosios kalbos Neveikiamoji rūšis kaip beasmenio faktų pateikimo priemonė anglų analitinėje spaudoje Santrauka   PDF (English)
Tatjana Dubovičienė, Pavel Skorupa
 
Vol 19, No 4 (2017): Filosofija Nežudyk, nevok, nemeluok: preliminarus lietuviams kognityviai raiškiausių moralinių nusižengimų tyrimas Santrauka   PDF (English)
Renatas Berniūnas, Vilius Dranseika
 
Vol 15, No 4 (2013): Filosofija Nuo dalyvavimo proto sąvokoje prie dalyvavimo pasaulio įvykyje Santrauka   PDF failas
Augustinas Dainys
 
Vol 17, No 2 (2015): Literatūrologija Nuotykiai, kančia ir propaganda: Antrasis pasaulinis karas sovietmečio lietuvių prozoje vaikams Santrauka   PDF
Loreta Jakonytė
 
Vol 20, No 2 (2018): Literatūrologija Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys Santrauka   PDF
Žydronė Kolevinskienė
 
Vol 20, No 1 (2018): Didaktinė lingvistika Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys Santrauka   PDF
Žydronė Kolevinskienė
 
Vol 20, No 3 (2018): Svetimosios kalbos Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys Santrauka   PDF
Žydronė Kolevinskienė
 
Vol 20, No 4 (2018): Svetimosios kalbos Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys Santrauka   PDF
Žydronė Kolevinskienė
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika Okazionalūs deminutyvai: tipai ir paskirtis kalbiniame akte Santrauka   PDF failas
Rūta Kazlauskaitė, Kazimieras Župerka, Jurgita Macienė
 
Vol 17, No 3 (2015): Svetimosios kalbos Onseto apribojimo (angl. onset constraint) pažeidimai pirmajame žodžio skiemenyje (anglų ir lietuvių kalbų analizė) Santrauka   PDF (English)
Edita Katinaitė - Kalčiūnienė
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika Palyginimai mokslo populiarinamuosiuose tekstuose Santrauka   PDF failas
Ona Petrėnienė
 
Vol 15, No 2 (2013): Literatūrologija Pamąstymai apie prabėgantį gyvenimą: Tadeuszo Różewicziaus ir Czesławo Miłoszo kūryba Santrauka   Full Text PDF (English)
Malgorzata Gajak - Toczek
 
Vol 19, No 2 (2017): Literatūrologija Pasakojimas tarp transtekstualumo ir intermedialumo Santrauka   PDF
John Pier
 
Vol 20, No 1 (2018): Didaktinė lingvistika Pastabos apie Balio Sruogos laiškų rašybą ir kalbą Santrauka   PDF
Aurimas Markevičius, Neringa Markevičienė
 
Vol 16, No 1 (2014): Didaktinė lingvistika Pastabos apie prielinksnio sampratą, raišką ir vartojimą bendrinėje lietuvių kalboje ir tarmėse Santrauka   PDF
Aurimas Markevičius
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika Pažangios profesinės kalbos mokymo per globalinį bendradarbiavimą kompetencijos Santrauka   Full Text PDF (English)
Inta Ratniece
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika Petro Būtėno darbai lietuvių dialektologijos srityje XX a. 3–4 dešimtmečių laikotarpiu Santrauka   PDF failas
Lionė Lapinskienė
 
Vol 20, No 2 (2018): Literatūrologija Pierre’o Bourdieu teorija ir sovietmečio lietuvių literatūros lauko tyrimai Santrauka   PDF
Saulius Vasiliauskas
 
Vol 20, No 2 (2018): Literatūrologija Pokario atminties pasakojimai: laisvės kovų dalyvių atsiminimai Santrauka   PDF
Rita Tūtlytė
 
Vol 17, No 3 (2015): Svetimosios kalbos Praesens Historicum или Dramatic Present? К вопросу о терминологическом обозначении и прагматике презенсных форм в переводном нарративе Santrauka   PDF
Anastasia Urzha
 
106 - 140 viso 216 << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>