Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
Vol 19, No 3 (2017): Svetimosios kalbos Neveikiamoji rūšis kaip beasmenio faktų pateikimo priemonė anglų analitinėje spaudoje Santrauka   PDF (English)
Tatjana Dubovičienė, Pavel Skorupa
 
Vol 19, No 4 (2017): Filosofija Nežudyk, nevok, nemeluok: preliminarus lietuviams kognityviai raiškiausių moralinių nusižengimų tyrimas Santrauka   PDF (English)
Renatas Berniūnas, Vilius Dranseika
 
Vol 15, No 4 (2013): Filosofija Nuo dalyvavimo proto sąvokoje prie dalyvavimo pasaulio įvykyje Santrauka   PDF failas
Augustinas Dainys
 
Vol 17, No 2 (2015): Literatūrologija Nuotykiai, kančia ir propaganda: Antrasis pasaulinis karas sovietmečio lietuvių prozoje vaikams Santrauka   PDF
Loreta Jakonytė
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika Okazionalūs deminutyvai: tipai ir paskirtis kalbiniame akte Santrauka   PDF failas
Rūta Kazlauskaitė, Kazimieras Župerka, Jurgita Macienė
 
Vol 17, No 3 (2015): Svetimosios kalbos Onseto apribojimo (angl. onset constraint) pažeidimai pirmajame žodžio skiemenyje (anglų ir lietuvių kalbų analizė) Santrauka   PDF (English)
Edita Katinaitė - Kalčiūnienė
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika Palyginimai mokslo populiarinamuosiuose tekstuose Santrauka   PDF failas
Ona Petrėnienė
 
Vol 15, No 2 (2013): Literatūrologija Pamąstymai apie prabėgantį gyvenimą: Tadeuszo Różewicziaus ir Czesławo Miłoszo kūryba Santrauka   Full Text PDF (English)
Malgorzata Gajak - Toczek
 
Vol 19, No 2 (2017): Literatūrologija Pasakojimas tarp transtekstualumo ir intermedialumo Santrauka   PDF
John Pier
 
Vol 16, No 1 (2014): Didaktinė lingvistika Pastabos apie prielinksnio sampratą, raišką ir vartojimą bendrinėje lietuvių kalboje ir tarmėse Santrauka   PDF
Aurimas Markevičius
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika Pažangios profesinės kalbos mokymo per globalinį bendradarbiavimą kompetencijos Santrauka   Full Text PDF (English)
Inta Ratniece
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika Petro Būtėno darbai lietuvių dialektologijos srityje XX a. 3–4 dešimtmečių laikotarpiu Santrauka   PDF failas
Lionė Lapinskienė
 
Vol 17, No 3 (2015): Svetimosios kalbos Praesens Historicum или Dramatic Present? К вопросу о терминологическом обозначении и прагматике презенсных форм в переводном нарративе Santrauka   PDF
Anastasia Urzha
 
Vol 17, No 3 (2015): Svetimosios kalbos Prancūzų kalbos paplitimas Lietuvoje ir pasaulyje: istorija ir dabartis Santrauka   PDF
Vilhelmina Vitkauskienė, Vita Valiukienė
 
Vol 15, No 2 (2013): Literatūrologija Prasmės perkėlimas Williamo Shakespeare’o „Audros“ lietuviškuosiuose vertimuose Santrauka   PDF failas
Deimantė Veličkienė
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika Priežasties konjunkcija mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstuose Santrauka   PDF failas
Vida Česnulienė
 
Vol 18, No 2 (2016): Literatūrologija Quelques reflets de la guerre russoroumano- turque de 1877-78 dans les littératures grecque et roumaine: « Moskov Sélim » et « Le Lieutenant Sterie » Santrauka   PDF (English)
Ekkehard Wolfgang Bornträger
 
Vol 17, No 1 (2015): Didaktinė lingvistika Rašytinio teksto aktualioji sakinio skaida Santrauka   PDF
Jolanta Vaskelienė
 
Vol 15, No 2 (2013): Literatūrologija Reklama šiuolaikinėje lietuvių poezijoje Santrauka   PDF failas
Dainius Vaitiekūnas
 
Vol 19, No 4 (2017): Filosofija Ritmo sąvokos metamorfozės Gilles’io Deleuze’o ir Félixo Guattari tekstuose Santrauka   PDF
Jūratė Baranova
 
Vol 15, No 2 (2013): Literatūrologija Sakmės poetika Leonardo Gutausko prozoje vaikams (didaktinė sklaida) Santrauka   PDF failas
Loreta Žvironaitė - Udrienė
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika Semantinės ir sintaksinės struktūros ryšiai materialių procesų sakiniuose Santrauka   Full Text PDF (English)
Dalė Roikienė
 
Vol 18, No 4 (2016): Filosofija Semantinių estetikos tyrinėjimų gairės Žibarto Jackūno darbuose Santrauka   PDF
Edita Budrytė
 
Vol 17, No 3 (2015): Svetimosios kalbos Senoji anglų, senoji skandinavų ir gotų kalbos: Dž. R. R. Tolkino knygų Hobitas ir Žiedų valdovas įkvėpimo ir kūrybos šaltiniai Santrauka   PDF (English)
Susan Robbins
 
Vol 19, No 3 (2017): Svetimosios kalbos Senovės frizų kalbos dūriniai: giminystę išreiškiančios sąvokos Santrauka   PDF (English)
Ksenia Pospelova
 
Vol 17, No 1 (2015): Didaktinė lingvistika Sinekdochos teoriniai niuansai ir praktiniai jos aspektai reklamoje Santrauka   PDF
Irena Smetonienė
 
Vol 16, No 1 (2014): Didaktinė lingvistika Sintaksės norminimo klausimu Santrauka   PDF
Lina Murinienė
 
Vol 17, No 4 (2015): Filosofija Socialinių fenomenų teorinių legitimacijų problemos Santrauka   PDF
Liutauras Degėsys
 
Vol 17, No 3 (2015): Svetimosios kalbos Specialybės kalbos mokymo turinio atnaujinimo poreikis ir galimybės aukštojoje technikos mokykloje Santrauka   PDF
Vaida Buivydienė, Lina Rutkienė
 
Vol 18, No 1 (2016): Didaktinė lingvistika Sudėtiniai sakiniai ir jų skyryba angliškai parašytuose Latvijos studentų tekstuose Santrauka   PDF (English)
Zigrida Vincela
 
Vol 16, No 1 (2014): Didaktinė lingvistika Sudėtinių grafemų < é>, < è>, < ê>, < ë>, < ē> vartosena Simono Daukanto Žodrodyje Santrauka
Birutė Gudelienė
 
Vol 16, No 1 (2014): Didaktinė lingvistika Sudėtinių grafemų < é>, < è>, < ê>, < ë>, < ē> vartosena Simono Daukanto Žodrodyje Santrauka   PDF
Birutė Gudelienė
 
Vol 18, No 4 (2016): Filosofija Tarp apšviestosios sąžiningos sąmonės ir saviapgaulės: Hegelio ir J.-P. Sartre’o jungtys Santrauka   PDF
Gintautas Mažeikis
 
Vol 17, No 3 (2015): Svetimosios kalbos Tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuvių ir lenkų dvikalbiai rašytojai. Bilingvizmo problema lietuvių ir lenkų kultūroje“ Santrauka   PDF
Andrey Baranov, Halina Turkevič
 
Vol 16, No 4 (2014): Filosofija Technikos esmės sampratos problema Heideggerio filosofijoje Santrauka   PDF
Tautvydas Vėželis
 
106 - 140 viso 185 << < 1 2 3 4 5 6 > >>