Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
Vol 16, No 1 (2014): Didaktinė lingvistika Tikslo (paskirties) naudininkas su bendratimi: norminimo ypatumai Santrauka   PDF
Laimutė Bučienė
 
Vol 17, No 1 (2015): Didaktinė lingvistika ToBI sistemos adaptavimas lietuvių kalbos pagrindinio tono kaitai žymėti Santrauka   PDF (English)
Neringa Krapikaitė
 
Vol 18, No 4 (2016): Filosofija Tolima giminystė: Gillesio Deleuze’o spekuliatyvusis realizmas ir filosofija Santrauka   PDF (English)
Rahma Khazam
 
Vol 18, No 2 (2016): Literatūrologija Tyla ir nušvitimas Jono Juškaičio poezijoje Santrauka   PDF
Virginija Balsevičiūtė - Šlekienė
 
Vol 16, No 3 (2014): Svetimosios kalbos Užsienio kalbų studentų tarpkultūrinė komunikacinė kompetencija Santrauka   PDF (English)
Dalia Gulbinskienė, Rūta Lasauskienė
 
Vol 19, No 4 (2017): Filosofija Vaizduotės samprata Maxo Schelerio ir Vosyliaus Sezemano estetikoje Santrauka   PDF
Dalius Jonkus
 
Vol 17, No 2 (2015): Literatūrologija Verbaliojo teksto pokytis postdramoje: teorinė perspektyva Santrauka   PDF
Aušra Gudavičiūtė
 
Vol 19, No 4 (2017): Filosofija Vidujybės kontekstualizavimas XX a. filosofijoje ir asmens tapatybė Santrauka   PDF
Augustinas Dainys
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika Vokiečių kalbos, kaip užsienio kalbos, mokytojų rengimo Vokietijoje veiklos tyrimas Santrauka   Full Text PDF (English)
Sergiy Bobrakov
 
Vol 18, No 4 (2016): Filosofija Vyksmo ontologija, arba gyvenimas be substancijos, V. Krėvės „Raganiuje“ Santrauka   PDF
Augustinas Dainys
 
Vol 20, No 2 (2018): Literatūrologija W kręgu danych autobiografii. Powieść sentymentalna S. T. Aksakowa Lata dziecięce Bagrowa-wnuka Santrauka   PDF
Joanna Czurak
 
Vol 16, No 2 (2014): Literatūrologija Williamo Shakespeare’o sonetų vertimai: Sigito Gedos bandymas Santrauka   PDF
Albina Keblikaitė, Reda Pabarčienė, Deimantė Veličkienė
 
Vol 19, No 1 (2017): Didaktinė lingvistika Z. Kuzmickio laboratorinio dėstymo metodo retrospekcija šiuolaikinėje literatūros pamokoje Santrauka   PDF
Vitalija Karaciejūtė
 
Vol 15, No 2 (2013): Literatūrologija Žiūros taškas ir teoriniai bandymai jį apibrėžti Santrauka   PDF failas
Gitana Vanagaitė
 
Vol 19, No 2 (2017): Literatūrologija Žmogų išbandantis blogis Grigorijaus Kanovičiaus romane „Šėtono apžavai“ Santrauka   PDF
Rima Kasperionytė
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika «Взрослая» прагматика и «детская» грамматика: влияние речи взрослого на усвоение языка ребенком Santrauka   PDF failas
Виктория Казаковская
 
Vol 15, No 3 (2013): Svetimosios kalbos «Функциональная граматика русского и литовского языков» Santrauka   PDF failas
Kazys Musteikis
 
Vol 15, No 3 (2013): Svetimosios kalbos Адаптация текста в инсценировках прозы методом «театра повествования» (на примере спектакля «Рассказ о семи повешенных» М. Карбаускиса) Santrauka   PDF failas
Jelena Gordijenko
 
Vol 15, No 3 (2013): Svetimosios kalbos Денежные отношения в паремиях в свете лингвокультурологии (на материале русского, латышского, литовского, немецкого и английского языков) Santrauka   PDF failas
Michail Briedis
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika Единство в разнообразии при интерпретации языковых и/ или лингвистических явлений Santrauka   PDF failas
Георге Попа
 
Vol 15, No 3 (2013): Svetimosios kalbos Жанровые и лингвистические особенности «Жития Ефросина Синозерского» Santrauka   PDF failas
Natalia Tichomirova
 
Vol 15, No 3 (2013): Svetimosios kalbos Заголовок в современной прессе (на материале еженедельника «Экспресс-неделя») Santrauka   PDF failas
Ana Žarkova
 
Vol 18, No 3 (2016): Svetimosios kalbos Из балтийской гидронимии Верхнего Подонья Santrauka   PDF (Русский)
Максим А. Ююкин
 
Vol 16, No 3 (2014): Svetimosios kalbos К этимологии названия города Мценск Santrauka   PDF
Maxim A. Yuyukin
 
Vol 18, No 3 (2016): Svetimosios kalbos Категория кажимости на современном этапе ее изучения Santrauka   PDF (Русский)
Yulia S. Khelmyanova
 
Vol 16, No 3 (2014): Svetimosios kalbos Концептуализация лексемы вода в прозе И. Бунина Santrauka   PDF
Marija Birney, Danutė Sabromienė
 
Vol 15, No 3 (2013): Svetimosios kalbos Культура речи в зеркале рекламных объявлений: региональные особенности Santrauka   PDF failas
Natalja Avina
 
Vol 16, No 3 (2014): Svetimosios kalbos Лексико-семантическая группа власть в восточногерманских и скандинавских языках: формирование и развитие Santrauka   PDF
Мария Федько
 
Vol 15, No 3 (2013): Svetimosios kalbos Международная научная конференция «Балтийские языки и литературы в истории и в современном мире» Santrauka   PDF failas
Ольга Синева
 
Vol 16, No 3 (2014): Svetimosios kalbos Методическая компетенция будущих учителей РКИ и её оценивание при помощи тестовых методик Santrauka   PDF
Julija Sutuginienė, Tatjana Čečet
 
Vol 17, No 3 (2015): Svetimosios kalbos На Бога надейся, а сам не плошай! (Бог и религия в русских паремиях) Santrauka   PDF
Ana Zharkova
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika Нормативная лексикография как этап развития гуманитарной культуры Santrauka   PDF failas
Ибрагимпаша Бабаев
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika О военной лексике эпоса «Китаби-Деде Горгуд» Santrauka   PDF failas
Икрам Гасымов
 
Vol 15, No 3 (2013): Svetimosios kalbos Собственное имя как реликт древней культуры Santrauka   PDF failas
Juozas Jurkėnas
 
Vol 15, No 1 (2013): Didaktinė lingvistika Структурно-семантические особенности глагольных фразеологических единиц в уйгурском языке Santrauka   PDF failas
Гюнель Исаева
 
176 - 210 viso 216 << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>